Úvodní stránka > AKTIVNÍ ZÁLOHA

AKTIVNÍ ZÁLOHA

Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil, jejíž částí je aktivní záloha.

 

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému velitelství.

Pro občany s trvalým pobytem ve Zlínském kraji je to Krajské vojenské velitelství Zlín.

Podmínkou zařazení do aktivní zálohy je zdravotní způsobilost občana, potřeba ozbrojených sil a splnění podmínek podle zákona č.45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze.

Do aktivní zálohy zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství rozhodnutím na dobu
nejdéle 3 let.

Délka vojenského cvičení se nově stanovuje do 6 týdnů v kalendářním roce. Celková délka vojenského cvičení
v prvním roce zařazení do aktivní zálohy, kteří v minulosti nevykonali vojenskou činnou službu ( resp.základní přípravu), činí 12 týdnů.

Výplata roční odměny (motivační odměny) ve výši 18 000 Kč. resp. 24 000 Kč, náleží vojakovi v aktivní záloze. který vykoná pravidelného vojenského cvičení v celkovém rozsahu minimálně 7 dnů v kalendářním roce.

 

Více informací přiloženém souboru viz. níže

 

Pro zdárné vyřízení žádosti na Krajském vojenském velitelství Zlín potřebujete:

 

 

  • platný občanský průkaz
  • platný průkaz zdravotní pojišťovny
  • vojenskou knížku (zájemci, kteří absolvovali vojenskou základní službu, bývalí vojáci z povolání)
  • doklad o dosaženém nejvyšším civilním vzdělání (minimálně vyučen)
  • trestní bezúhonnost

 

https://kvv-zlin.army.cz/aktuality/pruvodce-vojaka-v-zaloze

Jak se stát aktivní zálohou:

 

http://kariera.army.cz/cz/aktivni-zaloha

Přiložené soubory: 

Nahoru