Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení aktivních záloh - BIOHAZARD

Cvičení aktivních záloh - BIOHAZARD

Ve dnech 12. až 15. listopadu 2017 proběhlo cvičení pěší roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Zlín
(AZ KVV Zlín) ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, na území města Valašského Meziříčí. Cílem cvičení bylo procvičit střežení a ochranu civilního objektu důležitého pro místní infrastrukturu za zhoršené bezpečnostní situace před případným napadením a také vzájemnou koordinaci
při nasazování dalších jednotek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje.

Při simulovaném incidentu, nejprve vojáci pěší roty AZ procvičili odražení útoku narušitele a zajištění první pomoci zraněným vojákům, ve spolupráci se zásahovou jednotkou Policie ČR zadržení podezřelých osob,
které chtěly kontaminovat zdroj vody nebezpečnou látkou. V součinnosti se zdravotnickou záchrannou službou Valašské Meziříčí bylo procvičeno poskytnutí odborné lékařské péče s následným předáním a odsunem
do stacionárního zdravotnického zařízení na teritoriu. Jednotky hasičského záchranného sboru zajistily podezřelou plastovou nádobu s neznámým bílým práškem, která se našla v blízkosti chráněného objektu,
a následně provedly dekontaminaci zasahujících vojáků, kteří s nebezpečnou látkou přišli do styku.

K řešení krizové situace byli do cvičení také začleněni zástupci krizového řízení Městského úřadu a Městské policie Valašské Meziříčí, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlín.  

Zvláštní poděkování patří společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., která umožnila provést cvičení ve svých objektech a cvičícím vojákům poskytla své zázemí, rovněž pak obecnímu úřadu blízké obce Jarcová a Integrované střední škole Centra odborné přípravy Valašské Meziříčí.

Cíle cvičení se podařilo splnit a vedoucí organizací všech složek IZS hodnotili cvičení kladně.

Fotogalerie

Nahoru