Úvodní stránka > Aktuality > Soutěžní den IZS – Popovice

Soutěžní den IZS – Popovice

Dne 16. května 2018 se uskutečnil 2. ročník Soutěžního dne Integrovaného záchranného systému. Jednalo
se o pohybově - vědomostní soutěž, které se zúčastnilo 120 žáků 8. tříd ze základních škol z celého Zlínského kraje. Pořadatelem akce byla obec Popovice, soutěžní disciplíny zajišťovaly složky AČR (KVV Zlín, 7. mb Hranice), Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Celní správa ČR, Zdravotnická záchranná služba, BESIP, Střední zdravotní
a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín.

V rámci soutěže měli žáci možnost si vyzkoušet oblékání vojenské výstroje na čas, hod granátem, lezení ve výškách, jízdu zručnosti na kole, činnost při poskytování první pomoci apod.

KVV Zlín zabezpečilo stanoviště, kde museli žáci zvládnout vědomostní test o problematice obrany státu a štafetu překážkového běhu, při níž museli prokázat určitou dávku mrštnosti, síly a rychlosti při zdolání překážek.

Kromě soutěžních disciplín byly k vidění i statické ukázky techniky. Po ukončení soutěžní části následovaly dynamické ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby. Vojáci 7. mb Hranice předvedli techniky bojového umění MUSADO.

Závěr celé akce patřil vyhodnocení soutěže, předání cen a pamětních listů.

Nahoru