Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení AZ - listopad 2018

Vojenské cvičení AZ - listopad 2018

72 příslušníků pěší roty AZ a 4 příslušníci oddělení odvodního řízení nastoupili na pravidelné vojenské cvičení, které proběhlo v prostorech barákového táboru Potštát a vojenského újezdu Libavá ve dnech 6. – 12. listopadu 2018. Za celou dobu své činnosti cvičily tyto dvě jednotky AZ společně poprvé a to pod vedením kpt. Ing. Zdeňka MICHÁLKA.

Hlavním cílem cvičení bylo završení prvního výcvikové etapy - zdokonalit dovednosti
a upevnit znalosti jednotlivce, především v taktické, střelecké, chemické, topografické
a spojovací přípravě. Důraz byl kladen na střelbu z ručních zbraní, taktickou a tělesnou přípravu. Všechna závěrečná kontrolní cvičení ředitele KVV jednotka splnila.

 Vhodným doplnění výcviku bylo provedení testů fyzické zdatnosti, které zabezpečili pracovníci centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany Brno. Díky vyhodnocení výsledků těchto testů získali příslušníci AZ informace o aktuální fyzické kondici a obdrželi cenné rady, jak zvýšit svou fyzickou zdatnost popř. upravit svou váhu.

V průběhu cvičení dne 11. listopadu 2018, na slavnostním nástupu, uctili vojáci AZ památku obětí a účastníků válečných konfliktů v rámci Dne válečných veteránů.  Ředitel KVV při této příležitosti předal vybraným příslušníkům AZ medaili  aktivní zálohy KVV Zlín za příkladný přístup k plnění povinností příslušníka pěší roty aktivní zálohy.

Poděkování za provedené cvičení patří jak samotným vojákům pěší roty AZ a oddělení odvodního řízení AZ, tak i zástupcům útvarů 102. pzpr Prostějov, 73. tpr Přáslavice,
143. záspr Lipník nad Bečvou a 7. mb Hranice, kteří se podíleli na zabezpečení celého cvičení.

Nahoru