Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Zlín

Vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Zlín

Ve dnech 7. 9. – 15. 9. 2017 proběhlo cvičení pěší roty AZ KVV Zlín ve VVP Libavá. Hlavní náplní výcviku byla taktická příprava družstva, např. činnost na kontrolně propouštěcím místě nebo reakce na léčku. Výcvik vyvrcholil střelbou z přidělených ručních zbraní ve dne, ale i v noci. Nejlepších výsledků ve střelbě z pistole Pi-82 dosáhl desátník Roman Dostál, ze samopalu Sa-58 svobodník Michal Kubát a svobodník Michal Lišaník, celkově nejlepší při plnění cvičení střeleb z obou zbraní pak byla svobodnice Lenka Soukupová. Nejlepším kulometníkem byl vyhodnocen desátník Jan Polášek. Výcvik vrcholil provedením bojových střeleb družstva, kdy všechna družstva splnila svůj úkol a zasáhla stanovený počet cílů.  Zkušeně a rozhodně řídili činnost svých družstev rtn. Vald a svob. Judas.

Jako příprava na další podzimní cvičení došlo v rámci tohoto cvičení také ke sladění operačních postupů pro plnění společného úkolu s Policií ČR – střežení objektu důležitého pro obranu státu.  

Velkým přínosem při provádění příprav byla přítomnost instruktorů výcviku
a zdravotnického personálu (72. mpr a 73. tpr Přáslavice), kteří předali příslušníkům pěší roty AZ ty nejnovější poznatky a zkušenosti v daných oblastech a zpestřili výcvik o poznatky ze zahraničních operací.

Dne 10. 9. 2017 navštívil cvičící jednotku AZ KVV Zlín v BT Potštát hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Nejprve byl seznámen s úkoly pěší roty AZ, celkovým obsahem a průběhem tohoto cvičení, následně proběhlo setkání a volná diskuze hejtmana se všemi příslušníky pěší roty AZ KVV Zlín.

Všichni příslušníci pěší roty AZ KVV Zlín včetně velitelského sboru přistoupili k plnění úkolů jednotlivých zaměstnání velmi zodpovědně, úkoly a cíle cvičení pěší roty AZ KVV Zlín byly splněny.

Fotogalerie

Nahoru