Úvodní stránka > Krajské vojenské velitelství Zlín

Krajské vojenské velitelství Zlín

Krajské vojenské velitelství Zlín (dále jen KVV Zlín) je zřízeno zákonem č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) jako vojenský správní úřad (služební úřad dle zákona č. 234/2014 Sb.), který vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů a současně plní úkoly obrany

státu.

 

 

Nahoru