Úvodní stránka > Kurz základní přípravy

Kurz základní přípravy

Kurz základní přípravy

 

Kurz základní přípravy AZ (KZP AZ) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů, u Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně. Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech.

Cílem základní přípravy je naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným    k přežití na bojišti a k boji, naučit jej obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické  a morální předpoklady pro výkon služby vojáka z povolání (vojáka v záloze).

V průběhu základní přípravy musí voják získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení      a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Specifické odbornosti (lékaři a lékařský personál, IT specialisté apod.) u některých jednotek AZ, musí absolvovat pouze zkrácený Kurz základní přípravy -  Specialista v délce 14 dnů.

 

Popis KZP (www.vavyskov.cz/node/66)

Co si vzít sebou (www.vavyskov.cz/node/69)

Doporučení před nástupem do KZP (www.vavyskov.cz/node/70)

Rozvržení KZP (soubor pod textem)

Kritéria závěrečné zkoušky (soubor pod textem)


 

Nahoru